Telefon

58 681 18 68
730 116 630
881 230 234

Adres

83-300 Kartuzy, ul. Jeziorna 2

Systemy informatyczne

Kancelaria komornika sądowego dąży do optymalizacji podejmowanych działań i skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych.
Cały czas dążymy do wprowadzania dostępnych udogodnień i korzystamy z systemów informatycznych wspomagających czynności komornika sądowego, wśród których są:


Ognivo
 

OGNIVO – Elektroniczne ustalanie rachunków bankowych

System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych. Wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika winien skierować stosowny wniosek wraz ze wskazaniem konkretnych nazw banków. Lista banków dostępna jest na stronie www.kir.com.pl


EPU
 

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W przypadku uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty system umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.e-sad.gov.pl


PUE ZUS
 

PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwala na kierowanie zapytań o dłużnika drogą elektroniczną, co znacznie przyspiesza uzyskanie niezbędnych informacji dla prowadzonego postępowania egzekucyjnego o dłużniku.


CEIDG
 

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala na uzyskanie danych dotyczących działalności gospodarczej dłużnika w tym na dostęp do danych niepublicznych takich jak numer PESEL czy adres zamieszkania dłużnika.


CPD
 

CPD – Centrum Personalizacji Dokumentów

Centrum Personalizacji Dokumentów realizuje zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wydawania dokumentów dla obywateli polskich, pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, cudzoziemców oraz udostępniania danych z rejestru PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności).


ePUAP
 

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala na elektroniczną wymianę danych pomiędzy komornikiem a organami administracji publicznej co znacząco przyspiesza czas postępowanie egzekucyjnego.


Ministerstwo Sprawiedliwości
 

CBDKW - Ministerstwo Sprawiedliwości

Dostęp elektroniczny do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości.


CEPIK
 

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja.


MPE
 

MPE – Monitor Postępowania Egezukucyjnego

Monitor Postępowania Egzekucyjnego wyświetla zawarte w aplikacji komorniczej informacje o postępowaniu egzekucyjnym na stronie internetowej. O tym kto i do jakich informacji uzyska dostęp decyduje Komornik sądowy lub upoważniony przez niego Pracownik Kancelarii komorniczej. Za pomocą dedykowanego modułu udostępniania danych MPE przekazuje informacje z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT uprawnionym użytkownikom. Dzięki temu informacje wyświetlane przez MPE są zawsze aktualne i zgodne z wiedzą Komornika.


Baza Pesel
 

BAZA PESEL-NET

System umożliwia szybkie uzyskiwanie danych osobowych dłużnika


SPG – Serwis Prawno-Gospodarczy
 

SPG – Serwis Prawno-Gospodarczy

SPG to kompleksowe rozwiązanie wspierające analizę sytuacji biznesowej kontrahentów. Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce w kilka sekund prezentuje aktualne oraz historyczne dane około 400 tysięcy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Komornik IT
 

Komornik IT

Kompleksowa obsługa informatyczna kancelarii komorniczych.


Żródło
 

ŹRÓDŁO – bezpłatna aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych

Dobrze zaprojektowane i zintegrowane rejestry państwowe to dopiero część sukcesu programu pl.ID. Równie ważne było dla nas przygotowanie odpowiedniego narzędzia umożliwiającego wykorzystanie potencjału Systemu Rejestrów Państwowych. Stworzyliśmy ŹRÓDŁO – szybki, prosty i bezpieczny program do edycji oraz przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych. Udostępnimy go bezpłatnie wszystkim podmiotom korzystającym od przyszłego roku z SRP.


CATOBE
 

Oprogramowanie CATOBE

Programy Catobe automatyzują pracę kancelarii, znacząco skracając czas przeznaczony na wykonywanie koniecznych zadań. Działają również nieprzerwanie, dzięki czemu wykonują powierzone im zadania nawet, gdy nie ma nikogo w kancelarii.


Główny Urząd Statystyczny
 

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny – Baza Internetowa Regon, Wyszukiwarka Podmiotów Gospodarki Narodowej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, dane zawarte na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.


Biuletyn Informacji Publicznej
 

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu udostępniania informacji publicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy wejście na stronę BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji.