Telefon

58 681 18 68
730 116 630
881 230 234

Adres

83-300 Kartuzy, ul. Jeziorna 2

Licytacje

Licytacje nieruchomości i ruchomości

Licytacje nieruchomości (grunty, budynki, mieszkania) i ruchomości (w tym pojazdy, maszyny
i urządzenia) można sprawdzić na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Zgodnie z przepisem art. 955 kpc obwieszczenie o licytacji nieruchomości należy także ogłosić
publicznie na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Procedurę egzekucyjną w zakresie: ruchomości i nieruchomości, w tym warunki i skutki nabycia
składników majątkowych na licytacji prowadzonej przez Komornika Sądowego,
regulują przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego:

  • ruchomości (art. 844 - 879 kpc),
  • nieruchomości (art. 921 - 1040 kpc).

Aktualne licytacje

Licytacje nieruchomości    Licytacje ruchomości

Licytacje